Πινακίδα αριθμού ξενοδοχείου Ξύλο – Plexiglass 3

Πινακίδα αριθμού ξενοδοχείου Ξύλο - Plexiglass 3

Πινακίδα αριθμού ξενοδοχείου Ξύλο – Plexiglass 3