Πινακίδα αριθμού ξενοδοχείου Ξύλο – Plexiglass 2

Πινακίδα αριθμού ξενοδοχείου Ξύλο - Plexiglass 2

Πινακίδα αριθμού ξενοδοχείου Ξύλο – Plexiglass 2