Πέτρου Ράλλη 316 & Γέμελου, 18453 ΝΙΚΑΙΑ
ΤΗΛ.: 210.4251170
Email: info@typono.gr